Възможно ли е да се установим в Германия без добър немски език?

Германия е една от страните на Запада, чиято социална политика служи за образец на целия свят. Ежегодно, много хора от Източна Европа решават да се преместят там заради спокойния и уреден живот, доброто заплащане и ниската престъпност.

Ако и вие сте един от тях, и се преместите без да владеете добре немски език, интензивните езикови курсове, които страната предлага за новопристигнали със сигурност ще увеличат шансовете ви за намиране на работа. В следващите редове ще ви запознаем с възможностите за безплатно езиково обучение, които Германия предлага за чужденците.

Интеграционните курсове, които се провеждат във всеки по-голям град в Германия, се състоят от езиков и ориентиращ компонент. Те обхващат ежедневни теми, като например работното място, пазаруване, телевизия и радио и други. Участниците се учат да се занимават с немската администрация, да пишат имейли и писма и да минават успешно интервюта за работа. Ще научите повече за Германия като страна от различни гледни точки: култура и политика, как живеят и взаимодействат хората в Германия и ценностите, на които се основава немското общество.

Интеграционният езиков курс обикновено се състои от 600 часа обучение, от които ориентационният курс отнема 100 часа. Има специални курсове за жени, родители, млади възрастни до 27-годишна възраст и други групи. Всички курсове са напълно безплатни.

B2 ниво на немският език се счита минимума, който се изисква за намиране на добре платена, легална работа в Германия.

Наскоро проведохме анкета във Фейсбук, в която се питахме дали чужденците трябва да могат да говорят немски след определен брой години в страната.

Въпреки че няма цялостен консенсус относно нужния период от време да усъвършенстваш немския език, резултатите са силно интригуващи. Общо 43% от анкетираните казаха, че трябва да можем да говорим немски след 2 до 3 години. Но 7%  смятат, че всеки чужденец в Германия може да оцелява без да владее немски език.

Вашият коментар