Видове Усилватели

видове усилватели

Усилвателят е едно от най-често използваните електронни устройства в света. Той е основен градивен елемент на огромен брой електрически схеми и се предлага в различни форми. Те могат да се определят просто като електронно устройство, което увеличава мощността на даден сигнал. С други думи, то увеличава амплитудата на сигнала и го прави по-силен от дадения входен сигнал.

Въпреки че на теория това звучи просто, в реалния свят усилвателите имат много параметри и условия. Усилването никога не е идеално ефективно, винаги има загуби, изкривявания и шум, с които трябва да се справяме. Затова са създадени различни по вид усилватели, които работят най-добре в различни ситуации. С тази статия екипът на Pro Audio ще ви запознае по-дълбоко с видовете усилвател и техните основни характеристики.

Ключови характеристики на усилвателя:

Качеството на един усилвател се измерва с поредица от спецификации, наречени показатели за качество. Те са следните:

 • Широчина на честотната лента: честотният диапазон, в който усилвателят може да работи.
 • Шум: Количеството нежелана допълнителна информация, включена в изхода.
 • Степен на отклонение: Максималната скорост на изменение на изхода.
 • Усилване: Може би най-важният показател – съотношението между величините на входния и изходния сигнал.
 • Стабилност: Способността за осигуряване на постоянен и надежден изход.
 • Линейност: Степента на пропорционалност между входните и изходните сигнали.
 • Ефективност: Това е съотношението между изходната мощност и консумираната мощност.
 • Динамичен обхват на изхода: Съотношението между най-голямото и най-малкото полезно изходно ниво.

Типове усилватели

Въпреки че понякога усилвателите се класифицират според входните и изходните параметри, съществуват 4 основни типа, които са:

 • Токов усилвател: Както подсказва името, това е усилвател, който прави дадения входен ток по-голям. Той се характеризира с ниско входно съпротивление и високо изходно съпротивление.
 • Усилвател на напрежение: Той усилва дадено напрежение за по-голямо изходно напрежение. Характеризира се с високо входно съпротивление и ниско изходно съпротивление.
 • Транскодуктивен усилвател: Този усилвател променя изходния ток в зависимост от промяната на входното напрежение.
 • Усилвател с преходно съпротивление: Той променя изходното напрежение в зависимост от промяната на входния ток. Известен е също като преобразувател на ток в напрежение.

Освен основните типове, съществуват и няколко други типа усилватели, категоризирани според тяхната работа, приложение или характеристики. Някои от тях са:

Усилватели на мощност, операционен усилвател, усилватели с вентилни (или вакуумни) лампи, транзисторни усилватели, инструментални усилватели, разпределени усилватели и още.

Това са само няколко вида усилватели, които се използват в момента, и е съвсем очевидно, че всеки от тях има област на специализация, повече или по-малко. В света има огромен брой приложения и за почти всички от тях има усилвател. Ако процеса на избор на усилвател ви се стори сложен, винаги може да се доверите на експерт, който да ви ориентира към най-точният продукт за вас!